– Vi er opptekne av å lytte til folket, og har derfor sett opp lista alfabetisk, så kan folk sjølv bestemme kven dei vil velje. Eg er rett nok sett opp som toppkandidat, men heller ikkje eg er kumulert, seier ordførarkandidat Bjarne Kvalsvik.

Han seier at dei har fått tilbakemeldingar om at Folkelista trengst i Herøy-politikken, og at dei derfor stiller liste igjen. Som ei endring frå førre val stiller Folkelista no for seg sjølv, ettersom det åtte år lange samarbeidet med Senterpartiet er over.

– Det var ikkje aktuelt for oss som blei verande i Folkelista å melde oss inn i Senterpartiet, seier Kvalsvik.

– Ungdommane si liste

I staden har Folkelista-gjengen jobba for å sette saman si eiga liste. Her finn vi rutinerte politikarar som Kvalsvik, Kjell Runde og Kaja Runde. Men også uvanleg mange ungdommar, der enkelte av dei også er førstegongsveljarar.

– Dette er ungdommane si liste.Vi burde vel eigentleg ha gitt oss, vi i den eldre garde, men samtidig sitt vi med mykje kunnskap å lære frå oss til dei yngre. På lista til Folkelista har vi heile spekteret, og det er sjølvsagt veldig positivt, seier ordførarkandidaten.

– Like kapabel som dei andre

Sjølv om Kvalsvik meiner at Folkelista eigentleg fungerer best som opposisjonsparti, ser han ikkje nokon grunn til at han ikkje kan bli Herøy sin neste ordførar.

– Eg er like kapabel som dei andre til å bli ordførar. Og får eg sjansen, er eg klar til å gjere ein god jobb. I Herøy har vi vore litt på defensiven i det siste, og ikkje vore med der ting skjer. Vi må vere offensive, og vise fram kommunen vår. Som ordførar har du ei heilt anna moglegheit til å fremje kommunen vår, meiner Kvalsvik.

Han håper elles at resultatet av valet fører til endringar i det politiske systemet i Herøy.

– Eg håper at vi får eit jamnare demokrati, der alle får vere med. Det kan ikkje vere slik at alt skal avgjerast på ordførarkontoret, seier Kvalsvik.

Han siktar då til at dagens posisjonsparti (H, KrF og Frp) gjerne tek dei viktige avgjerdene under gruppemøte på ordførarens kontor.

– Eit litt annleis parti

Kvalsvik trur folk flest veit kor dei har Folkelista, men minner om at dei er eit parti som skal kjempe for alle deler av Herøy, ikkje berre Fosnavåg.

– Indre må få sin del, og vi har mellom anna lenge kjempa for utbygging i Myrvåg. Elles er vi eit parti som seier ifrå, og det er ingen som set så mange saker på dagsorden som vi gjer. Vi driv politikk heile perioden, både i kommunestyret og gjennom lesarinnlegg i Vestlandsnytt, seier han.

– Vi er kanskje eit litt annleis parti, men eg meiner Folkelista fører ein sunn og god politikk, seier Kvalsvik avslutningsvis.

Desse stiller for Folkelista

Bjarne Kvalsvik er ordførarkandidat, dei andre er sett opp i alfabetisk rekkefølgje.

1. Bjarne Kvalsvik, Nerlandsøy (f. 1955)

2. Anne Katrine Notøy, Bølandet (f. 1970)

3. Eilert Geir Kvalsvik, Nerlandsøy (f. 1964)

4. Henrik Hjorthaug Halle, Fosnavåg (f. 2001)

5. Ingelin Indreeide Kvalsvik, Nerlandsøy (f. 1998)

6. Inger Åse Nerem Moltumyr, Fosnavåg (f. 1964)

7. Ivar Sulebakk, Leinøy (f. 1946)

8. Kaja Runde, Runde (f. 1956)

9.Kjell Runde, Gurskøy (f. 1949)

10. Kjetil Kvalsvik, Nerlandsøy (f. 1969)

11. Lise Karin Indreeide Kvalsvik, Nerlandsøy (f. 1968)

12. Magnus Vidarsson Sæter, Fosnavåg (f. 1979)

13. Martine Slåttelid, Fosnavåg (f. 1998)

14. Mats Jøsok Kvalsvik, Nerlandsøy (f. 2000)

15. Monica Johansen Sætre, Gurskøy (f. 1965)

16. Ole-Andreas Skår, Nerlandsøy (f. 1995)

17. Paul Johan Remøy, Nerlandsøy (f. 1967)

18. Remi-Andre Klokk Eide, Runde (f. 1996)

19. Rolf Arne Nilsen, Tjørvåg (f. 1947)

20. Roy Are Skår, Nerlandsøy (f. 1966)

21. Thomas Frekøy Skeide, Gurskøy (f. 1999)

22. Torgeir Myklebust Stenersen, Fosnavåg (f. 2001)

23. Torill Haddal Remøy, Leinøy (f. 1963)

24. Sami Zemichael Feshaye, Bølandet (f. 1995)