Derfor er det ikkje planar om sportsgolv i Einehallen

foto