Sjustjerna med felles språkprofil – Folk skal forstå oss når dei høyrer frå oss

foto