Vil utsette takreparasjon for meir presserande tiltak her

foto