Rundebrua blir periodevis nattestengd komande veke