Legg fram kvartalsresultata: – Vil utnytte den venta veksten