Folk kan leve med at det frå tid til anna oppstår kortvarige straumbrot. I alle fall når vêr og vind er årsaka. Det er også forståeleg at slikt kan skje også nærast utan forvarsel.

Likevel: Det som har skjedd i delar av Herøy siste dagane, med mange og til dels lange straumbrot, det er ein situasjon Herøy kommune bør gripe tak i. Berre i løpet av ei vekes tid har det vore heile fem straumbrot, i alle fall som vi kjenner til, der hundrevis av kundar har vore råka.

Mørenett, eller Linja som nettselskapet no heiter, var sist helg ute med ei orsaking i Vestlandsnytt. Dei fortalde om store vanskar med å finne feilen, med meldingar om jordfeil fleire stadar. Linja-direktør Rune Kiperberg fortalde at isolasjonen på kabelen ikkje har vore god nok, slik at det har trekt inn vatn. Det har i neste omgang ført til kortslutningar.

Ein oppvask bør vere på sin plass. Det er nærliggande å stille ei rekkje spørsmål. Reint konkret må vi berre gå ut ifrå at Linja tek ein full gjennomgang av alle kablane av liknande type. Er det fleire slike «bomber» i vente»? Vi har også fått fleire innspel få kundar som opplever dårleg informasjon. Det kjem ein SMS om straumutfall, og deretter ei optimistisk melding om kva tid ein ventar straumen tilbake. Så går tida, utan ny informasjon.

Det bør også stillast spørsmål om back up-løysingane er gode nok. Fleire stadar i distriktet har kringflødde øyar minst to forsyningar. Ryk det éin stad, kan ein raskt kople om og få forsyning frå andre sida. Det verkar svært sårbart om eit større øysamfunn skal ha forsyning berre frå éin enkelt kabel.

I neste omgang vil både næringsdrivande og privatfolk ha rett på kompensasjon for tapt inntekt og eventuelle øydeleggingar. Kommunen bør trykke på mot «sitt eige» nettselskap og syte for at dette blir følgt opp. Men først og fremst bør leveringssikkerheita under lupa.