Sette advokat på saka – kan likevel få koronapengar etter feilvurdering

foto