Stortingsrepresentantar på besøk med tydeleg verftsbodskap: – Slik kan ikkje vi halde på!