Dei har søkt på stillinga som fylkeskommunedirektør

foto