Storstreik avverja – kan likevel bli lærarstreik

foto