Har kontroll på situasjonen etter branntilløp ved Myklebust Verft

foto