Som kjent måtte Asle Giske trekkje seg av helsemessige årsaker. Formelt opphøyrde stillingsforholdet 6. juni. No har kommunestyret i Sande vedteke at Oddbjørn Indregård (til dagleg kommunalleiar) vert konstituert som rådmann fram til det er gjort fast tilsetting i rådmannsstillinga og vedkomande kan tiltre.

– Vi har ein god mann i Oddbjørn, det har han prova gjennom periodane der han har fungert som rådmann, sa ordførar Dag Vaagen (H).

Olav Myklebust (Sp) meinte det med omsyn til organisasjonen er viktig med fortgang i tilsettingssaka. Vaagen kunne fortelje at målsettinga er å jobbe raskt.

Formannskapet skal på første møtet etter ferien drøfte den vidare prosessen for rekruttering av ny rådmann. På kommunestyremøtet tysdag opplyste ordførar Vaagen at Asle Giske skal takkast av på septembermøtet i kommunestyret.