Fosnavåg shippingklubb meir optimistiske enn kommunen: Ser potensial i hamnedrifta

Fosnavåg shippingklubb meiner ei styrking av tilboda vil føre til meir bruk og auka inntekter frå hamnene i Herøy.

FOSNAVÅG SHIPPINGKLUBB: Det er ikkje berre frosenfisk som går over kaiene på Mjølstaneset. Arkivfoto. 

Vi meiner målet må vere at kommunen sjølv kan ta seg av hamnedrifta

Anders Almestad
Nyhende

I samband med bygging av nye kaier på Mjølstaneset, eventuell flytting av hurtigruteanlaup og hamneforvalting generelt, har det dukka opp ein del spørsmål om handlingsromet i kommunen si hamneforvalting.