Uforsvarleg med 80-sone på Almestad?

Almestad-Gurskebotn: Den varsla endringa vert ikkje godt motteken mellom dei som soknar til vegen.  Foto: Endre Vorren

Nyhende

Det spør Jonas A. Hauge i eit brev som like før jul vart sendt til Statens vegvesen. Som kjent vart det innstilt på ei endring av fartsgrensa frå 60 til 80 km/t på det beine strekket ned mot Gurskebotn.