Kommunen om status Toftetun-saka:

Er i dialog om ny avlastingsheim

Over eitt år etter avsløringane om dei kritikkverdige bygningsmessige forholda ved Toftetun avlastingsheim for mindreårige, kan det endeleg sjå ut til at ballen rullar.

Toftetunet: Borna på Herøy kommune sin avlastingsheim har levd under sterkt kritikkverdige forhold.  Foto: Josefine Spiro/arkiv

Nyhende

– Kommunen er i dialog med Norlandia Health & Care Group, som har kjøpt Gnist-barnehagane, og vi ser på moglegheita for å legge avlastinga i tilknyting til barnehagen på Myklebust.