Villtorsk som et pellet har like god kvalitet

Torsk: Fem ve­ker med lak­se­fôr på­ver­ka ik­kje tors­ke­fi­le­ten. Foto: Frank Gregersen, No­fi­ma 

Nyhende

Eit forsøk med korttidsfôring av torsk tyder på at kvaliteten til villfisk som beitar ved oppdrettsanlegg, ikkje tek skade av å ete laksefôr.