Opnar for å vurdere ny basseng-etablering i Sande – på sikt

– Akkurat no har vi ikkje høve til å ta ei slik investering, men vi bør avgjort vurdere det og på sikt kanskje også kome med ei politisk sak på det.

Olav Myklebust: Ordføraren kan ikkje love noko som helst, men meiner det er rett at denne saka vert sett på dagsorden når kommunen har fått meir økonomisk albogerom. Arkivfoto: Bjørnar Torvholm Sævik 

Nyhende

Det seier Sande-ordførar Olav Myklebust etter at det har blitt danna ei Facebook-gruppe der folk engasjerer seg i spørsmålet.