Mørenett med nye planar for ny høgspentlinje:

Mindre inngrep i Djupvik

Mørenett har planar om ein kortare trase for den nye høgspentlinja mellom Djupvik og Sandvikskaret.

MØRENETT: Ønskjer ein meir naturvenleg trase for den nye høgspentlinja på Gurskøya.  Foto: Illustrasjon/Mørenett

Vi vurderer det slik at den alternative løysinga vil redusere naturinngrepa i vesentleg grad.– Vi vurderer det slik at den alternative løysinga vil redusere naturinngrepa i vesentleg grad.

Åsmund Kleiva Nilsen
Nyhende

Mørenett vurderer å endre delar av linjeføringa for den nye høgspentlinja som selskapet har fått konsesjon på mellom Djupvik og Sandvikskaret på Gurskøy.