Klagar på utkikkstårn-planar og meiner kommunen kan bli erstatningspliktig

Utkikkstårnet til det planlagde zipline-anlegget i Fosnavåg møter motbør frå nabohald.

ZIPLINE: Illustrasjon Julia Sævik. 

Nyhende

Denne saka har gått altfor fort, og dispensasjon er gitt på for tynt grunnlag. Det skriv advokatfullmektig Fredric Holen Bjørdal på vegner av ein nabo til det planlagde utkikkstårnet i Fosnavåg sentrum, og kjem med følgjande oppsummering av grunnane for at løyvet og dispensasjon må trekkast tilbake: