Hytteeigarar i Toftesund med nytt innspel i reguleringssaka

Gjennom sin advokat kjem hytteigarane Elena og Vermund Aarflot med nokre krav og synspunkt til dei vesentlege avvika i høve reguleringsplan som har oppstått i hyttefeltet Nedre Toftesund.

Nedre Toftesund: Eigarane av eit fritidshus på Nedre Toftesund har mellom anna vore i kontakt med tidlegare grunneigar i høve eit innspel som er sendt til kommunen.  Foto: Endre Vorren

Nyhende

Brevet vart sendt til Sande kommune 26. november i fjor, men først 22. desember dukka det opp på kommunen si postliste.