Psykiske lidingar aukar mest

Møre og Romsdal har den høgste auken i sjukefråværet, og psykiske lidingar aukar mest.

Illustrasjonsfoto  Foto: pixabay.com

Nyhende

Med ein auke på 10,6 prosent er Herøy mellom dei som har hatt den største auken i sjukefråværet det siste året. Det går fram av NAV si oversikt over legemeldt sjukefråvær i tredje kvartal.