Sa nei til «Autopass-skrell»

Samferdselsutvalet i Møre og Romsdal ønskjer ikkje eit nytt Autopass-system på ferjene, slik Statens Vegvesen har føreslege.

Ferjebillettprisar: Fylkeskommunen er både administrativt og politisk imot framlegget frå Statens Vegvesen, som ville ha ført til ein betydeleg høgare reisekostnad med ferje både for pendlarane og næringslivet. Arkiv/illustrasjonsfoto: Endre Vorren  Foto: Endre Vorren

Nyhende

Vegvesenet har lansert forslag om ei omlegging som ville ha slått svært negativt ut for pendlarar og næringsliv, der generell takstreduksjon går ned 17 prosent, men der rabattane med bruk av Autopass vert reduserte med ein god del meir enn takstreduksjonen.