Paul Harald Leinebø:

Gir seg etter åtte år - nye utfordringar ventar

No skal den frigitte tida brukast som fast styremedlem i landsstyret i Norges fiskarlag.

Paul Harald Leinebø: Paul Harald Leinebø gir seg som styreleiar i Fiskebåt Vest etter åtte år. 

Nyhende

Dagens årsmøte i Fiskebåt Vest er det siste med Paul Harald Leinebø ved roret. 62-åringen gir seg no etter åtte år som leiar for havfiskeflåten sin medlemsorganisasjon på Vestlandet. Janne Grethe Strand Aasnæs (58) er valt til ny styreleiar i Fiskebåt Vest.