Møre og Romsdal fylkeskommune er uroa for trafikken på Dragsundbrua:

Bilistar køyrer sjølv om brua er stengt

Bilistar køyrer over Dragsundbrua i Herøy sjølv om ho er stengt. Det skapar trafikkfarlege situasjonar, åtvarar Møre og Rosmdal Fylkeskommune.

Her ser ein stoppskiltet som er ved brua. Dette må respekterast presiserar fylkeskommunen.   Foto: Mesta AS

Nyhende

Dragsundbrua er så smal at den blir stengt når brøytebilen skal køyre over for å unngå møteulukker. Brøytebilsjåførane slår sjølv på skiltet som viser at brua er stengt før dei køyrer over.