Fryktar mangel på brannvatn

Kvamsøy bygde- og næringslag har sendt inn ei bekymringsmelding til kommunen.

Klubb­hu­set: Id­retts­la­get sitt hus som også vert nyt­ta som gren­da­hus på øya, i sam­band med uli­ke ar­ran­ge­ment. Foto: Googlemaps  Foto: Endre Vorren

Nyhende

Laget har informasjon som tyder på at brannberedskapen ved idrettslaget sitt klubbhus er svekka. Bakgrunnen er at det ikkje er vatn i brannkummen ved fotballbana i nærleiken.