Snøkave og nullføre gir utfordringar i trafikken

Måtte gje seg: Ein tilsynelatande dårleg skodd utanlandsk semitrailer måtte tysdag gje opp forsøket på å ta seg opp Leikongbakken. Han fekk etter kvart baksa seg inn på parkeringsplassen nord for kyrkja på fylkesveg 61.  Foto: Endre Vorren

Nyhende

Kombinasjonen av snøver og temperaturar rundt null har tysdag gitt ein del utfodringar i det lokale trafikkbildet.