Slik ser Lextor Marin føre seg satsinga i Torvika

Denne veka kan lokalpolitikarane i Herøy gi endeleg godkjenning for utvidingsplanane til Lextor Marin AS i Torvika.

Sat­sin­ga vi­su­a­li­sert: Her ser vi ei fersk 3D-skis­se over kor­leis om­rå­det er tenkt ut­vik­la. Skis­se: B. TAR­BERG AS  Foto: Bjørnar Torvholm Sævik

Nyhende

Planarbeidet, som slutthandsamast i Herøy formannskap tysdag, medfører fleire endringar. Det skal utarbeidast nytt internt vegnett, mudring og utdjuping av lokalt sjøområde, oppretting av fire tomter