Sandshamn-krangel går til statsforvaltaren

Sjøbuder på Sandshamn: Saka går no til statsforvaltaren for endeleg avgjerd.  Foto: Endre Vorren

Nyhende

Sande formannskap har samrøystes vedteke at eit tidlegare vedtak knytt til eit tiltak på ei sjøbu på Sandshamn ikkje skal gjerast om. I den politiske behandlinga var det ingen debatt om saka.