Bør peparkakebygda i Gjerdsvika søkje bystatus?

– Vi håpar det kan bli ein fast tradisjon

Coop Marked i Gjerdsvika mobiliserte, og fekk stor respons frå små og store i bygda.

Anna Mork Pettersen og Emi­lian: Den­ne ves­le gu­ten kosa seg med bes­te­mor på tur gjen­nom den fan­ta­si­ri­ke og ly­san­de ut­stil­lin­ga. Und­ring og be­und­ring, gir dei man­ge pe­par­ka­ke­mo­del­la­ne gro­botn for. Alle foto: End­re Vor­ren 

Nyhende

Fredag inviterte butikken til opning av peparkakebygda. Oppslutnaden hadde blitt så stor at det knapt var plass til dei mange byggverka inne i kaférommet.