Teken med store mengder narkotika, slepp å sone i fengsel

Ei kvinne med tilknyting til vårt distrikt fekk samfunnsstraff i staden for soning, etter to grove narkotikaforbrytelsar.

Tingretten: Kvinne vart teken med store mengder narkotika både på bussen frå Oslo til Stryn, og ved eit anna høve på eit hotellrom i Fosnavåg.  Foto: Stig Vågnes

Nyhende

Det kjem fram av ein fersk dom frå Møre og Romsdal tingrett. Saka vart behandla ved tingretten i Ålesund.