Herøy vidaregåande skule manglar «fyrtårnsertifikat»:

– Frustrerande situasjon

Som truleg den einaste vidaregåande skulen i fylket er Herøy vidaregåande skule per i dag ikkje sertifisert som miljøfyrtårn.

Herøy vg. skule: Manglar godkjenning etter miljøretta helsevern.  Foto: Arkivfoto

Nyhende

Årsaka til den manglande godkjenninga er at kommuneoverlegen ikkje har hatt tid til å prioritere det arbeidet som skal til for at skulen kan resertifiserast.