Arbeidsstart på Mjølstaneset:

Ventar tøffe tak framover

– Vi er budde på at det kan bli tøffe forhold på Mjølstaneset framover, men vi får håpe og tru det vil gå bra.

Rigging: Nordvest Fundamentering har starta tilrigginga for peling av nye kaier på Mjølstaneset.  Foto: Jann Flatval

Nyhende

Det seier anleggsleiar Runar Olsen i A. Våge As som denne veka starta på oppdraget med å bygge to nye kaier på Mjølstaneset.