Opphevar dispensasjonsvedtak på Nautøya

Nautøya: Statsforvaltaren i Trøndelag har oppheva Herøy kommune sitt dispensasjonsvedtak for påbygging av ein fritidsbustad på Nautøya.  Foto: Jann Flatval

Nyhende

Statsforvaltaren i Trøndelag har oppheva Herøy kommune sitt dispensasjonsvedtak for påbygging av ein fritidsbustad på Nautøya.