Smitte på eit religiøst arrangement - fleire med symptom

Koronavirus illustrasjon:   Foto: Gerd Altmann/Pixabay

Nyhende

Kommuneoverlegen i Herøy fekk laurdag ettermiddag melding frå ein person som hadde positiv sjølvtest for covid-19. Smittesporinga har så langt avdekka at smitten oppstod i eit religiøst arrangement i privat heim som gjekk over to dagar (15.11 og 16.11) med til saman mellom 20 – 25 deltakarar frå fleire kommunar.