Tronge rammer, men:

Sande skal ut av Robek og vil styrke nokre tenester

Politiske signal i Sande tilseier at den lenge planlagde stillinga som ungdomsarbeidar kan vere på veg inn.

Ori­en­ter­te: Kom­mu­ne­di­rek­tør An­ders Hammer og øko­no­mi­lei­ar Eli­sa­bet Ak­le­stad un­der ori­en­te­rin­ga i for­mann­ska­pet. 

Nyhende

Ap og Arnljot Muren, saman med Frp og Sp har fleirtal i kommunestyret, og varsla på møtet i formannskapet at dei vil gjeninnføre stillinga. Kommunestyret har også tidlegare vedteke å etablere halv stilling som ungdomsarbeidar, men av økonomiske årsaker har dette stått på vent.