Ber Herøy busette 15 flyktningar

Herøy kommune blir oppmoda om å busette 15 flyktningar i 2022.

Herøy rådhus  Foto: Bjørnar Torvholm Sævik

Nyhende

Ifylgje prognosane vil det vere behov for å busette om lag 5.500 flyktningar neste år, eit tal IMDi ønskjer å fordele på 212 kommunar. Av desse er 32 kommunar oppmoda om busette 141 einslege mindreårige flyktningar.