Bør ikkje tene pengar på bustadtomter, meiner ungdomsrådet i Herøy

Illustrasjon:  Foto: Bjørnar Torvholm Sævik

Nyhende

Prisar på tomter i kommunale bustadfelt er noko som opptek ungdomsrådet i Herøy. Ungdomsrådet meiner det hindrar unge familiar å etablere seg om kommunen skal ta marknadspris for tomtene. I staden for å sette ein pris som kommunen tener på, meiner ungdomsrådet at kommunen må sjå eit større innteningspotensiale i å få skatteinntekter og barn til bygda.