Ny utbetring må til på Rundefjellet

Rundesti 

Nyhende

Stien som vart utbetra på Rundefjellet for nokre år sidan har vist seg å ikkje ha god nok kvalitet. Difor har Statsforvaltaren søkt om, og fått løyve til, motorisert ferdsel til transport av steinheller og treverk i samband med ei ny utbetring av stien denne hausten. I tillegg skal det leggast steinheller i myra frå Kaldeklovenm til Lundeura.