Lov som sikrar norsk løn må kome raskt

Hav- og fiskeriminister Bjørn Skjæran. 

Nyhende

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran satsar på å få raskt på plass ei lov som sikrar norsk løn for sjøfolk i norske farvatn. Regjeringa har starta arbeidet med å lage eit lovutkast, og no oppmodar havministeren partane i maritim næring til å kome med innspel og bidra til å finne gode løysingar saman på spørsmåla som står att, heiter det i ei pressemelding.