– Tiltak truleg i strid med regelverket

Statsforvaltaren meiner eit tiltak ved Vågselva i Gursken, kan vere ulovleg.

Vågselva: Tidlegare i haust vart det sendt inn ei bekymringsmelding om sand- og grusplassar ved elva. Arkivfoto 

Nyhende

I ei tilbakemelding til Sande kommune syner han til § 11 i vassressurslova. Vidare vert det vist til at elvemuslingen, som finst i rikt monn i elva, kan vere sårbar for nedslamming av botnsubstrat. I kor stor grad muslingen vert råka av tiltaket som er utført, har statsforvaltaren vanskeleg for å døme av bilda.