Helseplattforma vil koste Sande kommune dyrt

Det er eit etterlengta tiltak som dei fleste kommunane i Midt-Norge er med på. Men det er dyrt.

Unny Haugen: Rosa tiltaket, men er skeptisk til den høge eigenfinansieringa. Arkivfoto 

Nyhende

Å verte med i selskapet Helseplattformen AS, der alle offentlege pasientopplysingar kjem inn i det same systemet, er på veg til å bli innført.