Rem Offshore vel teknologi frå Kongsberg Digital til sine nye havvind-skip

Kongsberg Digital har signert ein kontrakt med Rem Offshore for utrulling av si Vessel Insight-løysing for tre nye havvindfartøy som er under bygging.

Rem Energy:   Foto: Green Yard Kleven / Martin Ringstad.

Nyhende

Den fyrste av dei tre båtane er under ferdigstilling ved Green Yard Kleven i november. Dei to andre er under konstruksjon hos Vard, med ferdigstilling i høvesvis 2023 og 2024.