Prodtex kunne ha bygd Nerlandsøybrua både billegare og raskare

Nerlandsøybrua kunne både ha blitt billegare, og fått kortare byggetid, om Prodtex sin alternative byggemetode hadde blitt valt.

TORE ROPPEN: – Vår utgreiing viser at vi kan bygge ei slik bru både raskare og betydeleg billegare enn tradisjonelle alternativ. Foto: Ole Ottar Karlsen Høgstavoll/Vikebladet 

Nyhende

– Vår utgreiing viser at vi kan bygge brua raskare og betydeleg rimelegare enn tradisjonelle alternativ.