Fem år som konstituert brannsjef i Herøy: Kjenner seg forbigått

– Eg har bede om innsyn i saka, og ho er spela over til vurdering av organisasjonen sentralt.

FOR­BI­GÅTT: Tore Lang­vatn kjen­ner seg for­bi­gått i brann­sjef­til­set­tin­ga et­ter fem år som kons­ti­tu­ert brann­sjef i Her­øy kom­mu­ne. ar­kiv­fo­to: Josefine Spiro 

Nyhende

Det seier Tore Langvatn når Vestlandsnytt spør om ein kommentar til at han ikkje fekk stillinga som brannsjef i Herøy trass i at han har vore konstituert som brannsjef i Herøy brann og redning dei siste fem åra. I tillegg var han utleigd i 50 prosent stilling som brannsjef i Vanylven så lenge Herøy og Vanylven samarbeidde på brannvernsområdet.