Sande kommune først ut på Sunnmøre som «Livsgledeheim»

– Ordninga er eit individretta tiltak, og vi startar med ei kartlegging av bakgrunnen og interessene til alle som bur i omsorgssenteret.

Livsglede: F.v. Sande kommune sin livsgledekonsulent Kristine Rein, saman med Livsgledeheim-utsendingane Siri Bjerkan, Renate Koen og Linda Fahle-Johansen. Foto: Sande kommune 

Nyhende

Denne veka har det vore to kursdagar i Sande der tilsette og andre interesserte har fått informasjon om ordninga «Livsgledeheim», som Sande kommune no etablerer.