Nesten skrapa kasse for RDA-midlar i Herøy

  Foto: Bjørnar Torvholm Sævik

Nyhende

Med 1,5 mill. kroner til jektenaust og 3 mill. kroner til Zipline-prosjektet til Havlandet Aktiv har Herøy kommune fordelt om lag alt som står att av RDA-midlar. Sjølv om det per oktober står 9.313.522 kroner på RDA-kontoen, har kommunen gjort vedtak om 9.182.132 koner som ikkje er utbetalt. Restbeløp til fordeling er dermed på 131.390 kroner.