Statsforvaltaren vil ikkje ha møte

Larsnes Mek. Er eitt av fleire verft i fylket der det ligg føre eit krav om miljøopprydding. Finansieringa generelt sett er førebels noko uklar.  Foto: Arkiv

Nyhende

Statsforvaltaren avviser fylkeskommunen sitt ønskje om eit møte for å drøfte miljøoppryddinga som Larsnes Mek. og fleire andre verft i fylket har fått pålegg om. Han viser til at eit avslag på søknad om pengar til supplerande undersøkingar og utarbeiding av tiltaksplan no er til klagebehandling i Miljødirektoratet.