Ope lesarinnlegg av kommuneoverlegen:

"Selv om det var en nasjonal dugnad frem til gjenåpningen for to uker siden så har vår lokale dugnad vært mer krevende og utfordrende de siste to ukene."

Asta Sileikiene: Kommuneoverlegen i Sande skriv om pandemien generelt og det store smitteutbrotet i Sande spesielt.  Foto: Arkivfoto

Nyhende

Alle har forskjellige utfordringer i deres liv og utfordringene forandrer seg også i forhold til hvilken fase i livet man befinner seg.

Men utfordringene trenger ikke å gjelde kunne enkeltindivider, de kan like gjerne ramme en husholdning, en kommune, eller utfordringene blir så omfattende at de rammer land eller til og med en hél verden!

Det er nokså utrolig å tenke to år tilbake, da hadde ingen hørt om Covid-19, men dette Corona-viruset skulle påvirke hele verden på veldig kort tid.


Det store utbrotet i Sande:

Har oversikt - og langt fleire vert no friskmelde enn talet på smitta

Siste dagane har fleire blitt friskmelde enn sjukemelde av korona i Sande.


Vi får prise oss lykkelige over at vi bor i en del av verden der tilgangen til vaksiner nærmest har vært høyere enn etterspørselen, og der innbyggerne har utvist stor forståelse for viktigheten av vaksineringen. Mange har latt seg vaksinere, ikke bare med tenke på seg selv, men også for sin nabo, for de mange syke for gravide og for barna som kanskje ikke har muligheten til å få vaksinen selv…

Selv om vi nå har levd med trusselen om Covid-19 i om lag 1,5 år så har vi lært mye i den tiden og spesielt de siste 2 ukene har pandemien lærte oss, både som enkeltindivider og som samfunn:

- om solidaritet

- om ansvar

- om vennskap

- om hvor sosiale vi egentlig er og hvor viktig det er for oss å ha kontakt med andre


Vaksinasjonsgrad Herøy/Sande: – Tala er urovekkande

Fredag gjekk kommuneoverlege i Herøy, Bjørn Martin Aasen ut med ei bekymring rundt vaksinasjonsgraden i aldersgruppa 25–44 år lokalt. I dag ser vi nærare på tala som syner utfordringa Herøy og Sande står i.


I mine øyne så har vi vist at vi kan, hele verden kjempet mot en felles fiende, forskerne i mange land samarbeidet og har tatt sine seire i kampen mot Covid-19. Vi skjønte tidlig at veien ut av pandemien måtte bli en vaksine, men at vi skulle få flere vaksiner utviklet i rekordfart hadde nok ingen trodd for bare 1 år siden.

Det er dessverre mange som har mistet nære og kjære og de som har fått beholde sine er veldig heldige.

Nå som Norge har tatt bort de aller fleste restriksjonene fortsetter livene våre nesten som før pandemien, i og med at det er så stor vaksinasjonsgrad, det gir beskyttelse og trygghet.


Utbrotet i Sande:

Sileikiene: - Viktig å ikkje bagatellisere situasjonen!

Kommuneoverlegen i Sande ber kommunen og folket i Sande om å ta koronautbrotet på største alvor.


Men vi har betalt en pris og det er viktig å ta med seg erfaringene videre.

Feil har blitt begått og har man gjort så godt man kan - så kan man faktisk ikke forvente mer.

Vi har alle måtte lære en del ting av denne pandemien og ironisk nok så gjenåpner Norge for 2 uker siden og samtidig får vår lille kommune det største utbruddet gjennom pandemien?!

Myndigheten, krisestaben i kommunen og jeg var alle enige om at vi var i en annen fase…men timingen var mildt sagt spesiell. Samtidig som Norge gikk i en annen fase satt vi i Sande kommune med det største utbruddet siden pandemien spede begynnelse og nedstengningen. Totalt 86 tilfeller på 2 uker! Men vi kan jo og se på det fra den lyse siden, utbruddet kom i en tid der mange var vaksinert.


Kommuneoverlegen:

- Ta vaksinen - det vil kome nye smittebølger til hausten og vinteren

Kommuneoverlege Asta Sileikiene ber ungom og vaksne om å ta koronavaksine no.


Men selv om 86 personer ble smittet så var det heldigvis ingen av disse som ble alvorlig syke…og de aller fleste ble friske igjen etter noen dager.

Som kommuneoverlege, ønsker jeg å takke alle som har bidratt for deres innsats. «Ingen nevnt, ingen glemt»

Vi har vært gjennom noen ordentlige prøvelser, men vi har støttet hverandre, hjulpet hverandre og vært der for hverandre.

Selv om det var en nasjonal dugnad frem til gjenåpningen for to uker siden så har vår lokale dugnad vært mer krevende og utfordrende de siste to ukene.

Nå er de fleste voksne I Norge vaksinert, Norge har gjenåpnet og den felles dugnaden er nå avsluttet, men viruset er ikke borte av den grunn og alle har et individuelt ansvar for å bidra til mindre sykdom og smitte rundt seg i fremtiden også,

Asta Sileikiene, kommuneoverlege, helseavdelinga, Sande kommune