Kommunen undersøker saka etter varsel kring Vågselva

Kommunen og statsforvaltaren er kontakta i ei miljøsak som knyter seg til Vågselva i Gursken.

Vågselva: Dette er eitt av bilda varslaren har sendt til Sande kommune, og som dokumenterer ein situasjon som vedkomande meiner er til skade for elva generelt og elvemuslingen spesielt.  Foto: Privat

Nyhende

Det er Per Roger Sandvik som skriv til kommunen at han også vil varsle statsforvaltaren om saka.